Even voorstellen - Guus Koelman sr

Mijn eerste contact met de modelvliegtuigsport was het bouwen van een zwever van Graupner met een thermiekrem welke in actie kwam als een stukje smeulende schoenveter een elastiekje had doorgebrand. De eerste vlucht was zeer succesvol maar de thermiekrem werkte niet zodat het model uit het zicht verdween. Na mijn studie kwamen wij te wonen in een nieuwbouwwijk waarbij mij opviel dat de overbuurman met modelvliegtuigen bezig was. Het modelvlieg vuurtje was toen definitief aan en na aanschaf van een Simprop Contest zender op de 27 Mhz begon mijn modelvlieg avontuur.

Op het vliegveld Terlet op de Veluwe kreeg ik les van mijn overbuurman en dat was toen nog op hap-snap basis. Je stond te wachten totdat men tijd voor je had en het kwam regelmatig voor dat ik zonder een meter te hebben gevlogen weer huiswaarts keerde. Op een zaterdagmorgen was ik vroeg en toevallig was Jan van Vliet (Nederlands kampioen op dat moment) er ook. Nadat Jan klaar was vroeg hij mij, moet je niet vliegen waarop ik zei, ik wacht op mijn overbuurman. Jan zijn reactie was, kom maar dan help ik jou wel even, die dag vloog en landde ik zelfstandig. Deze belevenis vormde de basis om in de toekomst aspirant modelvliegers, op een bepaalde wijze, het modelvliegen bij te brengen.

Na verhuizing naar deze regio werd ik lid van de BVL (Bouwen Vliegen, Lijmen) een weinig opbeurende titel en na problemen ben ik met een ander lid van deze vereniging gaan zoeken naar een geschikt veld. Vervolgens hebben we de R.M.V.C Alouette opgericht. Sindsdien heb ik vele nieuwe leden de kunst van het vliegen bijgebracht en dat botste thuis nog wel is want dinsdag, donderdag en in weekeinden was ik op het veld en nadat een aantal gebrevetteerde modelvliegers het van mij overnamen kon ik mij wat meer richten op het beoefenen van nieuwe figuren.

Mijn werk bij het Min van Defensie nam mij in de loop van de jaren steeds meer in beslag, vele reizen in Europa volgden en de modelvliegerij stond gedwongen op een laag pitje. Nu ben ik met pensioen en kan mij weer volledig richten op de modelvliegerij. Inmiddels heb ik alle verbrandingsmotoren verkocht en vlieg nu elektrisch op de 2,4 GHz. Ook ik vlieg nu met ARF modellen ook al stuit dat de rechtgeaarde modelbouwer tegen de borst. De Wind van Sebart en de Christen Eagle van Hangaar 9 zijn nu mijn trots.

 Guus Koelman Sr.

Oprichter van rmvc Alouette. Afwisselend voorzitter en secretaris en tot 2021 altijd bestuurslid van rmvc Alouette.