Inschrijf formulier

Bepalingen van RMVC-Alouette: 
Indien u niet in het bezit bent van een geldig KNVvL / VML brevet is het niet toegestaan met een radiobestuurd model te vliegen zonder toezicht van een instructeur. 
Ondergetekende verklaart dat hij of zij in het bezit is van een W.A. verzekering waarin een clausule is opgenomen die schade als gevolg van het gebruik van modelvliegtuigen dekt. 
Eveneens zal ondergetekende de RMVC-Alouette onverwijld en direct op de hoogte stellen van beëindiging van de verzekering. 
Tevens verklaart ondergetekende dat hij of zij RMVC-Alouette niet aansprakelijk stelt voor geleden schade veroorzaakt door, of met betrekking tot modelvliegtuigen. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website. 

                                                                         Inschrijf formulier