Lidmaatschap

Bent u geïnteresseerd in modelvliegen? Wilt u uw oude hobby weer oppakken? 

Dan bent u bij RMVC Alouette aan het juiste adres ! 

U kunt bij ons terecht voor: 

  • Modelvliegen met vliegtuigen; (electro en brandstof)
  • Modelvliegen met zweefvliegtuigen; 
  • Modelvliegen met drones, helikopters en turbine (jet) aangedreven modellen; (zie noot hieronder)

De capaciteit voor modelhelikopters, drones en turbine aangedreven modellen is beperkt. Indien u met deze vormen van modelvliegen wil beginnen is het raadzaam om eerst contact op te nemen wat de mogelijkheden zijn. (i.v.m. ander gebruik van het veld.) Voordat met een model gevlogen mag worden zal deze gekeurd en herkenbaar gemarkeerd moeten zijn, tevens is er een maximum aan de geluidsproductie.

Nieuwe leden met Jet vliegtuigen dienen dit met het bestuur te overleggen. Wij zijn tegen een natura2000 gebied gesitueerd en hebben een beperkte geluidsproductie. 

  Wat kost het lidmaatschap ? 

Aspirant  lid 

Aspirant jeugd lid

 € 85,00

€ 45,00                         excl. afdracht KNVvL 

Gewoon lid 

 € 80,00                         excl. afdracht KNVvL 

Jeugdlid 

 € 40,00 (tot 18 jaar)   excl. afdracht KNVvL

Niet Actief lid 

 € 40,00 

Donateur 

 € ???,?? Elke donatie is welkom ! 

Afdracht KNVvL 

(2024)

 € 55,50 

Aanmelding 

Aanmelding gebeurt door middel van het inschrijvingsformulier op de website. Na aanmelding stuurt de penningmeester de factuur naar u op en na betaling bent u definitief lid. Een WA of Familiale verzekering, met vermelding van een clausule die schade als gevolg van het gebruik van een modelvliegtuig en/of modelhelikopter dekt, dient afgesloten te zijn. Na ontvangst van het inschrijfformulier en de contributie, wordt de lidmaatschapskaart naar uw adres toegestuurd. Deze lidmaatschapskaart dient tevens als clubbrevet en moet steeds op vraag van de bevoegde autoriteit voorgelegd kunnen worden. 

Gastvliegen 

Gastvliegers (van andere verenigingen) zijn welkom op het modelvliegveld van de RMVC Alouette. Indien u wilt komen gastvliegen dient u dit vooraf bij een van de bestuursleden bekend te maken en een formulier voor gastvliegen in te vullen. Informatie kan men verder inwinnen bij het secretariaat. 
Bestaande leden kunnen ook gastvliegers aanmelden. Hiervoor is het formulier gastvliegen op de afgesloten ledenpagina van deze website geplaatst. Het formulier kan vervolgens aan het secretariaat aangeboden worden. 

Opzegging

Let op!  Het lidmaatschap en de contributie loopt per kalenderjaar.                                                                                                                                                                              Opzeggen kan per mail of brief aan de secretaris van rmvc-alouette. Uiterste opzegdatum lopende jaar is altijd vóór 30 november. Dit is voor het clublidmaatschap en de afdracht aan de KNVvL (deze zijn daar zeer strikt in).  Opzegging bij voorkeur voor half november. Dit i.v.m. kosten die de KNVvL bij ons in rekening brengt.