Privacybeleid

Privacyverklaring 

 

 1. RMVC Alouette hecht veel belang aan de bescherming van de privacy. 
  De persoonsgegevens van de leden worden beheerd door RMVC Alouette, in overeenstemming met de Nederlandse Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens en, vanaf de inwerkingtreding ervan, de Algemene Verordering Gegevensbescherming (hierna AVG). 
   
  De functionaris voor gegevensbescherming van RMVC Alouette kan gecontacteerd worden per post op: Ligusterstraat 14, 4645BX Putte en via email: privacy@rmvc-alouette.nl 
   
   
 1. De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door RMVC Alouette verwerkt: 
  – Identificatiegegevens 
  – Persoonlijke gegevens 
  – Foto’s (op de website) 
 1. RMVC Alouette verzamelt uw persoonsgegevens voornamelijk wanneer : 
  – u zich aansluit bij de club 
  – u wijzigingen van uw gegevens doorgeeft aan de club (vb verhuis, ..) 
 1. Uw persoonsgegevens worden intern gebruikt voor onze ledendatabase. 
 1. Uw gegevens worden intern enkel gebruikt zoals in punt 4 aangegeven en worden daarnaast ook extern gebruikt voor : 
  – KNVVL 
  – Verzekering 
  – Website (foto’s) 
 1. Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap, en nadien tot de wettelijke bewaarplicht is verstreken.  
 1. Een informatiedocument over het beleid van RMVC Alouette inzake de bescherming van persoonsgegevens kan geraadpleegd worden op www.rmvc-alouette.nl , indien u meer informatie wenst over de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, het privacybeleid van RMVC Alouette en uw rechten. 
 1. In overeenstemming met artikel 77 van de AVG kunt u ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit voor gegevensbescherming) op hetvolgende adres:Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag